P R O J E K T O W A N I E    W N Ę T R Z


Etapy współpracy:

  • zapoznanie się z oczekiwaniami, potrzebami oraz preferowaną estetyką;

  • pomiary – inwentaryzacja powierzchni objętej projektem;

  • przygotowanie projektu koncepcyjnego;

  • ustalenie kolorystyki, faktur i struktur proponowanych materiałów;

  • przygotowanie pełnych wizualizacji na bazie wypracowanej koncepcji;

  • przygotowanie projektów wykonawczych.

    Dodatkowo proponujemy:

  • pomoc w wyborze wykonawców;

  • pomoc w zakupach wyposażenia u sprawdzonych dostawców;

  • nadzór autorski nad realizacją projektu.