coś więcej niż.

wnętrza & meble

 
 
W N Ę T R Z A

Nasze doświadczenie to kilkanaście lat pracy i ponad sto zrealizowanych projektów. Wiemy, że pozytywna relacja z drugim człowiekiem, poznanie jego potrzeb i fascynacji to fundament, który gwarantuje powstanie wnętrza na miarę oczekiwań i możliwości. Cieszą nas nowe wyzwania, ponieważ dają nam one poczucie sensu naszego działania.

                

 
 

M E B L E

Własna stolarnia stwarza nam duży komfort i nieograniczone możliwości w realizacji projektów mebli. Starannie dobieramy materiały i dbamy o każdy szczegół ich wykonania. Łączymy nowe technologie z tradycyjnym rzemiosłem. Efektem naszej wieloletniej pracy jest autorska kolekcja mebli, które wykonujemy na indywidualne zamówienia. 


 
 
 
 
 

W Y B R A N E    R E A L I Z A C J E

 
R E D   S T A I R S


 
 
 
 
 
 

A P A R T A M E N T   N O .   5 
 
 
 
 
A L L   W H I T E


 
 
 
 

N o w e S t a r e Ż e g r z e 
 
 
 
 

S Z A R A   E M I N E N C J A


 
 
 
 


 
 
 

 Z A P R O J K E T O W A N E   P R Z E Z   N A S

 
 
  

F A S C Y N A C J E 

 
 
 

c z ł o w i e k

s z t u k a

 
 
 
 

c i s z a

 
 
 
 
n a t u r a

m u z y k a

 
 


 

N A S Z     T E A M 

A tutaj wkrótce pojawi się nasz team.